Press


“..with a bold and original musical selection, Viviani can explore her singing qualities very well... when singing, she let go and has the confidence to put her mark on each song... Viviani shows at the concert "Different Colors" that she has a voice, talent and versatility enough to sing whatever she wants and a refined musical sense to welcome her repertoire and interpret it with personality”

“..met een gedurfde en originele muzikale selectie kan Viviani haar zangkwaliteiten heel goed ontdekken... tijdens het zingen laat ze los en heeft ze het vertrouwen om haar stempel op elk nummer te drukken... Viviani toont op het concert "Different Colors "dat ze een stem, talent en veelzijdigheid genoeg heeft om te zingen wat ze wil en een verfijnd muzikaal gevoel om haar repertoire te verwelkomen en het met persoonlijkheid te interpreteren"

Mariangela Magalhaes.

Brasil.net – www.brazillie.net – 20/10/2004 – at Cultural Center Badcuyp – Amsterdam

 

"...songs by composers such as Chico Cesar, Antonio Carlos Jobim and others invite the new generation to move their waists with the big voice of the singer Viviani Godoy". J.V

"...liederen van componisten als Chico Cesar, Antonio Carlos Jobim en anderen nodigen de nieuwe generatie uit om hun middel te bewegen met de grote stem van zangeres Viviani Godoy".

Plato Mania magazine – 05/03/2004 – Electro Coco’s band at Paradiso – Amsterdam

 

“...Viviani interprets her songs as only an authentic Brazilian can do. Sometimes shy, sometimes extroverted, she keeps the tension under her skin...With saxophonist Halbe Tjepkema she makes a game of question and answer, an intense musical challenge that remains interesting from beginning to end...Viviani travels freely through scenic space" Simone Meijborg

“... Viviani interpreteert haar liedjes zoals alleen een authentieke Braziliaanse dat kan. Soms verlegen, soms extravert, houdt ze de spanning onder haar huid... Met saxofonist Halbe Tjepkema maakt ze een spel van vraag en antwoord, een intense muzikale uitdaging die van begin tot eind interessant blijft... Viviani reist vrij door de schilderachtige ruimte"

Zoetermeer Dichtbij newspaper – 11/10/1995 – Vicio Novo’s band at Zoetemeer.

 

"...Electro Coco is pure Brazilian swing and the breath-taking voice of the singer Viviani Godoy stays in your head"

"...Electro Coco is pure Braziliaanse swing en de adembenemende stem van zangeres Viviani Godoy blijft in je hoofd"

Dutch magazine  Marie Claire – 07/2004

 

"...Viviani Godoy is a great revelation and the CD “Coco do Mundo” is of a higher level"

"...Viviani Godoy is een grote openbaring en de cd “Coco do Mundo” is van een hoger niveau"

Dutch Magazine “Oor” (2004  nr. 7) Electro Coco’s CD.

 

"...with this skinny and charming Brazilian singer Viviani Godoy and her deep look, the band Electro Coco expands, grows at each performance.”

"...met deze magere en charmante Braziliaanse zangeres Viviani Godoy en haar diepe blik, breidt de band Electro Coco uit, groeit bij elk optreden."

Dutch Magazine “Oor” (2004  nr. 3) Electro Coco’s concert at North Sea Jazz Festival – Den Haag.

 

"...this Brazilian swing lady knew very well how to establish herself in the Dutch music scene".

"...deze Braziliaanse swingdame wist zich heel goed te vestigen in de Nederlandse muziekscene".

Rotterdamse Zomerfestivals magazine – 1998 – Zomercarnaval.

 

"...Viviani Godoy, the name speaks for itself, she is a Brazilian who spreads her bright to many, both on stage and throughout the space. With her voice the band is complete. If you ever shared the stage with her you realized that it is an honor to enjoy her musicality."

"... Viviani Godoy, de naam spreekt voor zich, ze is een Braziliaanse die haar stralende uitstraling naar velen verspreidt, zowel op het podium als door de hele ruimte. Met haar stem is de band compleet. Als je ooit het podium met haar hebt gedeeld, realiseerde je je dat dat het een eer is om van haar muzikaliteit te genieten."

Magazine De Doelen – 1994 – Concert with Vicio Novo’s band at De Doelen Jazz Café – Rotterdam.

 

“This Saturday, the singer Viviani Godoy gave the first concert of the season at the renowned Jazz Club in Vilafranca...the cycle had a premiere of category starring a group that surprised by its high level and where the sensual and suggestive voice of the protagonist has just placed the quality seal"

“Deze zaterdag gaf zangeres Viviani Godoy het eerste concert van het seizoen in de gerenommeerde Jazz Club in Vilafranca... de cyclus had een première van categorie met in de hoofdrol een groep die verraste door zijn hoge niveau en waar de sensuele en suggestieve stem van de protagonist zojuist het kwaliteitszegel geplaatst heeft"

http://jazzdeprimera.blogspot.com – 24/10/2009 – Concert “Fruta Boa”- Catalunha – Vila Franca de Penedés - Spain